Bratislava - Podunajské Biskupice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Rozhodnutie vo veci užívania vodnej stavby - ev. č. 7974

Číslo registratúrneho záznamu: OU-BA-OSZP3-2023/090538-008

Dátum zvesenia: 22. 12. 2023 Zodpovedá: Adriana Kalmarova