Bratislava - Podunajské Biskupice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby - názov stavby F2BTS-FO-0452BR

Číslo registratúrneho záznamu: SU-1491/18295/2023/Pa

Dátum zvesenia: 18. 12. 2023 Zodpovedá: Adriana Kalmarova