Bratislava - Podunajské Biskupice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Podujatia - Športový deň pre deti

Športový deň pre deti

22. máj 2018 – Materské školy

14. jún 2018 – Základné školy

V Podunajských Biskupiciach športujeme a súťažíme

Šťastné úsmevy, radosť z víťazného zápasu, potešenie z ocenenia a spokojnosť na tvárach pedagógov - to sú finálové momenty športového dňa. Zdravá energia športuchtivých detí rozohnala aj sivobiele mračná nad Športovým areálom Tryskáč. Síce trošku spŕchlo, ale pre súťažiacich to nebola žiadna prekážka. Po úspešnom prvom a druhom ročníku Športového dňa v Podunajských Biskupiciach sa konal 14. júna 2018 tretí ročník tohto podujatia pre žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Podunajské Biskupice. Žiaci z piatich základných škôl z Bieloruskej, Biskupickej, Podzáhradnej, Vetvárskej a hosťujúcej Základnej školy Rovinka reprezentovali svoje školy, športové zručnosti, bojového ducha, radosť z pohybu, súťaživosť, ale aj trpezlivosť v disciplínach futbal a vybíjaná. Futbalové zápasy rozhodoval rozhodca Martin Hajnala a zápasy vo vybíjanej rozhodkyne Barbora Tomášová a Martina Červenková. Samotnej účasti súťažiacich detí na Športovom dni predchádzal výber tých najlepších športovcov, ktorí potom školu aj reprezentovali. Výsledky žiakov boli ocenené víťaznými pohármi, zlatými, striebornými a bronzovými medailami a diplomami. Súťaže prebiehali na futbalovom a na viacúčelovom ihrisku. Výsledky vo futbale 1. stupeň – prvé miesto získala ZŠ Rovinka, druhé ZŠ Podzáhradná, tretie ZŠ Biskupická, štvrté ZŠ Vetvárska a piate ZŠ Bieloruská. Najlepším hráčom sa stal Filip Vrábel z Podzáhradnej, najlepším strelcom Nicolas Kulíšek zo ZŠ Rovinka a najlepším brankárom Dávid Bergendi z Vetvárskej. Vo futbale 2. stupeň boli výsledky nasledovné – prvé miesto získala ZŠ Podzáhradná, druhé ZŠ Biskupická, tretie ZŠ Bieloruská, štvrté ZŠ Rovinka a piate ZŠ Vetvárska. Najlepším hráčom sa stal Juraj Meszároš z Biskupickej, najlepším strelcom Patrik Gajdoš z Podzáhradnej a najlepším brankárom Marek Bôžik z Podzáhradnej. Futbalové družstvá hrali v zložení päť plus jeden a každý zápas trval osem minút. Zloženie družstva vo vybíjanej bolo sedem plus jeden a každý zápas trval osem minút. Súťažili družstvá prvého a druhého ročníka, tretieho a štvrtého ročníka v zložení chlapci a dievčatá. Za druhý stupeň súťažili družstvá dievčat. Hráči prvého stupňa hrali podľa pravidiel ŠKP (Športový klub polície) a hráči druhého stupňa podľa SAŠŠ (Slovenská Asociácia Športu na Školách). Výsledková listina pre vybíjanú prvý a druhý ročník bolo prvé miesto ZŠ Vetvárska, druhé miesto ZŠ Podzáhradná, tretie miesto ZŠ Bieloruská. Prvé miesto v kategórii žiakov tretieho a štvrtého ročníka získala ZŠ Bieloruská, druhé ZŠ Podzáhradná, tretie ZŠ Vetvárska a štvrté ZŠ Rovinka. Víťazom v súťaži vybíjaná druhý stupeň sa stala ZŠ Podzáhradná, druhé miesto získala ZŠ Bieloruská, tretie ZŠ Vetvárska, štvrté miesto ZŠ Rovinka a piate ZŠ Biskupická.

Tento rok sme pripravili športové aktivity aj pre deti materských škôl. Veď rozvoj koordinácie a získavanie kondície detí, ich vytrvalosti, rýchlosti a rozvoj sily sa spája už s predškolským vekom. Prvý ročník súťaže pre materské školy ,,MALÝ ŠPORTOVEC“ sa uskutočnil 22. mája v Športovom areáli Tryskáč. Deti v pätnásťčlenných družstvách súťažili vo farbách svojej škôlky v týchto disciplínach: preťahovanie lanom, beh okolo méty, hod na cieľ, beh cez frekvenčný rebrík, lezenie v „strachovom“ vreci a naberanie vody naberačkou. Pre jednotlivé družstvá boli vytvorené stanoviská s rozhodcami. Za účasť, šikovnosť a odvahu získali športové poháre, diplomy a drobné darčeky a víťazmi boli všetci malí športovci.

Srdečná vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi športovými družstvami zúčastnili, a hlavne všetkým športujúcim žiakom a deťom. Všetci síce nezískali prvé miesta, ale všetci bojovali za svoj tím, za svoju školu alebo škôlku a všetci sa tešili z pohybu a súťaží. Heslo dňa ,,športu zdar“ si užívali plnými dúškami.

Projekt Športový deň v Podunajských Biskupiciach finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

logo a cmyk 300 dpi

Dátum vloženia: 4. 6. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2019 14:22