Bratislava - Podunajské Biskupice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Podujatia - Deň učiteľov

Deň učiteľov

5. apríl 2018

Slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov má v Podunajských Biskupiciach už dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok prijali pri príležitosti Dňa učiteľov pozvanie na stretnutie so starostkou Alžbetou Ožvaldovou učiteľky, vychovávateľky i nepedagogickí zamestnanci zo základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti. V sobášnej sieni na miestnom úrade sa im starostka srdečne poďakovala za dlhoročnú zodpovednú prácu a trpezlivú prípravu našich detí a žiakov na ďalší život. V príhovoroch o ocenených sa skloňovali prívlastky ako aktívny, kreatívny, ústretový a spoľahlivý. Z Materskej školy Linzbothova a z jej elokovaných pracovísk na Dudvážskej a na Latorickej ulici získali ocenenie hlavné kuchárky Eleonóra Kočišová a Monika Holocsiová, vedúca školskej jedálne Iveta Vargová, účtovníčka a mzdárka Eva Sipavá a pani upratovačka Eva Aranyosiová. Materskú školu na Estónskej 3 a jej elokované pracoviská na Estónskej 7 a na Podzáhradnej ulici zastupovali medzi ocenenými vedúce školskej jedálne Julie Trnková a Darina Ružovičová, personálno-mzdová referentka Marta Záborská, ekonómka Iveta Vicianová a pani učiteľka Klára Chodelková. Zo Základnej školy Biskupická boli ocenení zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Želmíra Urminská, ekonómka Monika Turi Nagyová, hlavná kuchárka Rozália Adamecká, kuchárka Anna Rigová a pán školník Róbert Špalek. Základná škola Podzáhradná navrhla tento rok oceniť pedagógov Mgr. Gabrielu Bobovnickú a Mgr. Mareka Korňana, personálno-mzdovú referentku Emíliu Trokšiarovú a vedúcu školskej jedálne RNDr. Lýdiu Novotnú. Zo Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským na Vetvárskej ulici boli ocenené vychovávateľka Mgr. Kristína Kertészová, ekonómka Eva Hegedüsová a učiteľka v materskej škole na Staromlynskej Henrieta Oremová. Základnú školu Bieloruská zastupovali učiteľka Mgr. Jana Ušiaková, vychovávateľka Marta Morávková a pán školník Milan Pytel. Sviatočné popoludnie spríjemnilo hudobné vystúpenie sopranistky Kristíny Hanzenovej. Všetci ocenení si svoju každým rokom náročnejšiu prácu plnia svedomito a často aj nad rámec svojich povinností. Veríme, že si okrem diplomu a daru odniesli aj príjemný pocit, že si spoločnosť stále váži ich nenahraditeľnú prácu.

Fotogaléria

Dátum vloženia: 27. 3. 2018 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 11. 2019 14:22