Podunajské Biskupice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb a kontaktných spojení (MČ Bratislava - Podunajské Biskupice)

AXAMITOVÁ Jana, Mgr.

referát účtovných operácií a vyúčtovania eurofondov - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

BIKSADSKÁ Beata, PaedDr.

    BIKSADSKÁ Beata, PaedDr. tajomníčka - Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
vedúca oddelenia ŠaK - Oddelenie školstva, Žiacka 2, Bratislava (Poschodie: 1 )

BOTLOVÁ Katarína, Mgr.

referent školstva - Oddelenie školstva, Žiacka 2, Bratislava

CSEPY Zoltán

referát informatiky - Oddelenie organizačné, Žiacka 2, Bratislava
Telefón: 02/40207223
E-mail: zoltan.csepy@mupb.sk
Zobrazeno 1-10 z 89