Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

Materiály MiZ 24.09.2019

Materiály MiZ 24.09.2019

Program zasadnutia MiZ dňa 24.09.2019:

0 1 Otvorenie

0 2 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 26.08.2019.

0 3 Návrh VZN č. ... 2019 o zásadách hospodárenia.

0 4 Návrh VZN č. ... 2019 - O cenovej regulácii nájomného.

0 5 Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.

0 6 Monitorovacia správa o plnení číselného a programového rozpočtu k 30.6.2019.

0 7 Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019.

0 8 Návrh na predĺženie doby nájmu spoločnosti SEHRING BRATISLAVA s.r.o.

0 9 Návrh nájmu v prospech prevádzkovateľa: MINIMO PLUS s.r.o.

1 0 Návrh prechodu nájmu v prospech: Pavol Pavlovič

1 1 Návrh nájmu v prospech: Stanislav Hacaj

1 2 Návrh na rozšírenie nájmu v Základnej škole Bieloruská 1

1 3 Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Coffe Da Capo

1 4 Návrh VZN o nájme bytov.

1 5 Návrh VZN o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi.

1 6 Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

1 7 Návrh VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie.

1 8 Návrh VZN o príspevku na dopravu.

1 9 Návrh na delegovanie členov rady školy - zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Komárovská 58

2 0 Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy

2 1 Návrh na odvolanie člena z radov obyvateľov komisie: Eduarda Kršáka a Jakuba Ferka

2 2 Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky

2 2 a Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti za obdobie jún až august 2019

2 3 Návrh akčného plánu – spoločné priority poslaneckého zboru a starostu

2 4 Informácia - prehľad podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácie

2 5 Informácia - použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu v zmysle plnenia prijatých uznesení č.45/2018-2022, č. 95/2018-2022 a č. 96/2018-2022.

2 6 Rôzne, interpelácie poslancov.

2 7 Záver.

Prílohy

Oznámenie o konaní MiZ

oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,54 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 26.08.2019

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_26_08.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 66,64 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 26.08.2019

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_26_08.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,33 kB

03_Návrh VZN č. ... 2019 o zásadách hospodárenia

03_návrh vzn 2019 o zásadach hospodarenia s financnými prostriedkami.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 71,02 kB

03_Návrh VZN č. ... 2019 o zásadách hospodárenia

03_návrh vzn 2019 o zásadach hospodarenia s financnými prostriedkami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 732,15 kB

04_Návrh VZN č. ... 2019 - O cenovej regulácii nájomného

04_navrh-vzn-o-cenovej-regulacii-najomneho.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 95,5 kB

04_Návrh VZN č. ... 2019 - O cenovej regulácii nájomného

04_navrh-vzn-o-cenovej-regulacii-najomneho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,34 kB

05_Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

05_konsolid.výročná správa za rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,54 kB

05_Konsolidovaná výročná správa za rok 2018

05_prílohy ku kvs - kons.účt.závierka a výrok audítora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,45 MB

06_Monitorovacia správa o plnení číselného a programového rozpočtu k 30.6.2019

06_monitor-I.p.2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,51 MB

06_Monitorovacia správa o plnení číselného a programového rozpočtu k 30.6.2019

06_monitor-I.p.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 730,87 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_mš staromlynská - obrazová príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,49 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_príloha_rozpocet_podzáhradná zš havária (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,76 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_príloha_rozpočet_základná škola bieloruská 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,12 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_príloha_výpisy z obhliadok_zš podzáhradná_zš bieloruská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,19 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_zmena č.5 2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 110,5 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_zmena č.5 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,18 kB

07_Z m e n a č. 5 číselného a programového rozpočtu na rok 2019

07_zš podzáhradná - obrazová príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 741,37 kB

08_Návrh na predĺženie doby nájmu spoločnosti SEHRING BRATISLAVA s.r.o.

08_sehring bratislava s.r.o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,95 kB

08_Návrh na predĺženie doby nájmu spoločnosti SEHRING BRATISLAVA s.r.o.

08_sehring bratislava s.r.o. -predĺženie nájmu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 93 kB

08_Návrh na predĺženie doby nájmu spoločnosti SEHRING BRATISLAVA s.r.o.

08_sehring bratislava s.r.o. -predĺženie nájmu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,93 kB

09_Návrh nájmu v prospech prevádzkovateľa: MINIMO PLUS s.r.o.

09_minimo plus s.r.o.- lt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57 kB

09_Návrh nájmu v prospech prevádzkovateľa: MINIMO PLUS s.r.o.

09_minimo plus s.r.o.- lt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,11 kB

09_Návrh nájmu v prospech prevádzkovateľa: MINIMO PLUS s.r.o.

09_minimo plus s.r.o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,04 kB

10_Návrh prechodu nájmu v prospech: Pavol Pavlovič

10_pavlovič p. - vetvárska ul. - garáž.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB

10_Návrh prechodu nájmu v prospech: Pavol Pavlovič

10_pavlovič p. - vetvárska ul. - garáž.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,02 kB

10_Návrh prechodu nájmu v prospech: Pavol Pavlovič

10_pavlovič-vetvárska ul.-garáž-lv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,53 kB

11_Návrh nájmu v prospech: Stanislav Hacaj

11_hacaj s. - devätinova ul.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB

11_Návrh nájmu v prospech: Stanislav Hacaj

11_hacaj s. - devätinova ul.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,42 kB

11_Návrh nájmu v prospech: Stanislav Hacaj

11_hacaj s.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 359,01 kB

12_Návrh na rozšírenie nájmu v Základnej škole Bieloruská 1

12_zš bieloruská -rozšír.nájmu-sspš.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB

12_Návrh na rozšírenie nájmu v Základnej škole Bieloruská 1

12_zš bieloruská -rozšír.nájmu-sspš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,69 kB

12_Návrh na rozšírenie nájmu v Základnej škole Bieloruská 1

12_zs bieloruská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,64 kB

13_Návrh prevádzkovej doby pre prevádzkareň Coffe Da Capo

13_návrh prevádzkovej doby coffe da capo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,96 kB

14_Návrh VZN o nájme bytov

14_návrh vzn o nájme bytov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 242 kB

14_Návrh VZN o nájme bytov

14_návrh vzn o nájme bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,45 kB

15_Návrh VZN o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi

15_návrh vzn o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114,5 kB

15_Návrh VZN o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi

15_návrh vzn o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,55 kB

16_Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa

16_návrh vzn o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 134,5 kB

16_Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa

16_návrh vzn o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,89 kB

17_Návrh VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie

17_návrh vzn o poskytovaní príspevku na stravovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 133 kB

17_Návrh VZN o poskytovaní príspevku na stravovanie

17_návrh vzn o poskytovaní príspevku na stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,25 kB

18_Návrh VZN o príspevku na dopravu

18_návrh vzn o príspevku na dopravu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 126,5 kB

18_Návrh VZN o príspevku na dopravu

18_návrh vzn o príspevku na dopravu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,46 kB

19_Návrh na delegovanie členov rady školy - zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Komárovská 58

19_delegovanie zriadovatela.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 49,96 kB

19_Návrh na delegovanie členov rady školy - zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Komárovská 58

19_delegovanie zriadovatela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,37 kB

20_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy

20_operačný plán zs 2019 - 2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,31 kB

20_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy

20_operačný plán zs 2019 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,99 kB

21_Návrh na odvolanie člena z radov obyvateľov komisie: Eduarda Kršáka a Jakuba Ferka

21_návrh na odvolanie kršák, ferko, členovia komisií.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 57,1 kB

21_Návrh na odvolanie člena z radov obyvateľov komisie: Eduarda Kršáka a Jakuba Ferka

21_návrh na odvolanie kršák, ferko, členovia komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,93 kB

22_Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky

22_správa o výsledku kontrolnej činnosti.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 58,26 kB

22_Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky

22_správa o výsledku kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,47 kB

22a_Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti za obdobie jún až august 2019

22a_návrh_kontrolór-odmena.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB

22a_Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti za obdobie jún až august 2019

22a_návrh_kontrolór-odmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,15 kB

23_Návrh akčného plánu – spoločné priority poslaneckého zboru a starostu

23_akčný plán - spoločné priority poslanenckého zboru a starostu mč.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 55,76 kB

23_Návrh akčného plánu – spoločné priority poslaneckého zboru a starostu

23_akčný plán - spoločné priority poslanenckého zboru a starostu mč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,91 kB

24_Informácia - prehľad podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácie

24_informácia_euadot_110919.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,92 kB

24_Informácia - prehľad podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok a dotácie

24_informácia_euadot_110919.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,62 kB
Dátum vloženia: 8. 9. 2019 22:56
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019 23:37
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 18.9.2021, 0:15:26

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 16. 9. 2021
mierny dážď 28 °C 18 °C
piatok 17. 9. veľmi silný dážď 20/15 °C
sobota 18. 9. slabý dážď 20/14 °C
nedeľa 19. 9. oblačno 18/11 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

starosta