Podunajské Biskupice
Mestská časť
Podunajské Biskupice

Vitajte v Podunajských Biskupiciach.

Miesto stvorené pre život, miesto ideálne pre vás. Šport, zábava, kultúra, rodina a práca na jednom mieste

Infolišta

 

 

Materiály MiZ 11.6.2019

Materiály MiZ 11.6.2019

Program zasadnutia MiZ dňa 11.06.2019:

0 1 Otvorenie

0 2 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 30.04.2019.

0 3 Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice.

0 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

0 5 Návrh - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

0 6 Návrh Dodatku č. ....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......2019 – parkovacia politika na území hlavného mesta SR – rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie.

0 7 Návrh Dodatku č. ....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......2019 – zriadenie nízkoemisnej zóny.

0 8 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy.

0 9 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. .../2018-2022 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

1 0 Návrh  VZN – výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

1 1 Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

1 2 Zmena č. 3 číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Podunajské Biskupice na rok 2019.

1 3 Návrh nájmu časti pozemkov - Libra

1 4 Návrh Vzorovej nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na školský rok 2019/2020 za účelom rôznych záujmových aktivít.

1 5 Návrh predĺženia doby nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí budovy ZŠ a MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava o výmere 74 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

1 6 Odňatie časti nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

1 7 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 208/2014- 2018, 210/2014-2018, 245/2014-2018 a 246/2014-2018 a vypovedať Zmluvu č. 219 09 16 3 o nájme pozemku.

1 8 Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za I. polrok 2019.

1 9 Výročná správa Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2018

2 0 Informácia o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2018

2 1 Informácia o zriadení elektronického registra projektovej dokumentácie Podunajských Biskupíc s názvom „Register PDPB“

2 2 Informácia o vybavení a stave detských ihrísk na území MČ, a požiadavky na opravu a dovybavenie detských ihrísk.

2 3 Informatívna správa o počte žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

2 4 Informácia o stave investičných projektov realizovaných v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

2 5 Rôzne - Návrh na schválenie víťaza obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DK Vetvár, interpelácie poslancov.

2 6 Záver.


Doplnené body programu:

24a Návrh Štatútu periodika pod názvom Biskupické noviny/Biskupische Zeitung/Püspöki Újság

24b Návrh na úpravu uznesenia č. 64/2018 – 2022 


 

Prílohy

Oznámenie o konaní MiZ

00-oznámenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,21 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 30.04.2019

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_30_04.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 58,49 kB

02_Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia MiZ dňa 30.04.2019

02_kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti bratislava_30_04.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,98 kB

03_Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

03_správa o výsledku kontrolnej činnosti 201902.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 151,74 kB

03_Správa o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Podunajské Biskupice

03_správa o výsledku kontrolnej činnosti 201902.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,7 kB

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

04_návrh plánu kontrolnej činnosti na ii. polrok 2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,23 kB

04_Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

04_návrh plánu kontrolnej činnosti na ii. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,2 kB

05_Návrh - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

05_návrh_rokovací_poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,02 kB

05_Návrh - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

05_návrh_rokovací_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,99 kB

07_Návrh Dodatku č. ....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......2019 – zriadenie nízkoemisnej zóny

07_návrh štatútu - nízkoemisné zóny.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,09 kB

07_Návrh Dodatku č. ....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ......2019 – zriadenie nízkoemisnej zóny

07_návrh štatútu - nízkoemisné zóny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,04 kB

10_Návrh VZN – výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka

10_vzn_výška príspevku zák. zástupcu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,61 kB

11_Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

11_informácia_euadot_2019_fin.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,93 kB

11_Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

11_návrh na použitie rf2019-6.6.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB

11_Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

11_návrh na použitie rf2019-6.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,71 kB

13_Návrh nájmu časti pozemkov - Libra

13_libra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,8 kB

13_Návrh nájmu časti pozemkov - Libra

13_navrh nájmu_libra spol. s r.o.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57,5 kB

13_Návrh nájmu časti pozemkov - Libra

13_navrh nájmu_libra spol. s r.o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,97 kB

16_Odňatie časti nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

16_odňatie časti majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53 kB

16_Odňatie časti nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

16_odňatie časti majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,25 kB

18_Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za I. polrok 2019

18_návrh_kontrolór-odmena.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB

18_Návrh na vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke za I. polrok 2019

18_návrh_kontrolór-odmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,07 kB

19_Výročná správa Bytového podniku Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2018

19_vyročná správa_bytový podnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 596,84 kB

20_Informácia o opatrovateľskej službe v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2018

20_informácia o opatrovateľskej službe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,41 kB

22_Informácia o vybavení a stave detských ihrísk na území MČ, a požiadavky na opravu a dovybavenie detských ihrísk

22_informácia o vybavenosti di.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,65 kB

24_Informácia o stave investičných projektov realizovaných v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

24_informácia k plneniu uzn č 45_ rezervný fond (00000002).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,82 kB

24_Informácia o stave investičných projektov realizovaných v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

24_informácia k plneniu uzn č 45_ rezervný fond (00000002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,52 kB

24a_Návrh štatútu Biskupických novín

24a_Navrh statutu BN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,3 MB

24b_Návrh na úpravu uznesenia

24b_Návrh na úpravu uznesenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,71 kB
Dátum vloženia: 26. 5. 2019 21:46
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020 10:15
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.9.2021, 13:17:02

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 9. 2021
mierny dážď 15 °C 10 °C
štvrtok 23. 9. jasná obloha 20/8 °C
piatok 24. 9. oblačno 20/14 °C
sobota 25. 9. jasná obloha 24/13 °C

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

LESNÝ CELOK BRATISLAVA

Logo-Lesy.sk

starosta