Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiál MiZ dňa 27.06.2023

logo MU Pod. Biskupice

Materiály

Prílohy

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_27_06_2023_20230627.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,54 kB

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_27_06_2023_20230627.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,86 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 2504-3005_2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 2504_3005_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 76,21 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 2504-3005_2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 2504_3005_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,72 kB

03_Výročná správa Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2022

03_Výročná správa Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,69 kB

03_Výročná správa Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2022

03_Výročná správa Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,55 kB

30_Audistórska správa_Bytový Podnik Bratislava-Podunajské Biskupice_2022

30_AuditorskaSprava_BytovýPodnik_Bratislava_PodBiskupice_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 652,64 kB

03a_Výročná Správa_Bytový Podnik Podunajské Biskupice

03a_Výročná Správa_Bytový Podnik Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,83 kB

03b_Účtovná závierka Bytový Podnik Podunajské Biskupice

03b_Účtovná závierka Bytový Podnik Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 671,93 kB

03c_Stanovisko Dozornej rady_Bytovy Podnik-Podunajske Biskupice_Vyrocna sprava_2022

03c_Stanovisko Dozornej rady_Bytovy Podnik-Podunajske Biskupice_Vyrocna sprava_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,33 kB

04_ Záverečný účet_MiU_Bratislava-Podunajské Biskupice_2022

04_ Záverečný účet_MiU_Bratislava-Podunajské Biskupice_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 910 kB

04_ Záverečný účet_MiU_Bratislava-Podunajské Biskupice_2022

04_ Záverečný účet_MiU_Bratislava-Podunajské Biskupice_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB

04a_Správa audítora MČ Bratislava Pod. Biskupice_2022

04a_IUZ 2022 - MČ BA PB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 768,06 kB

04b_Stanovisko Miestneho kontrolóra k návrhu Záverečného účtu_2022

04b_Stanovisko Miestneho kontrolóra k návrhu Záverečného účtu_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,55 MB

05_Navrh na zmenu programoveho rozpoctu a zmenu plánu tvorby a použitia fondov_2023

05_Navrh na zmenu programoveho rozpoctu a zmenu plánu tvorby a použitia fondov_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 74,52 kB

05_Navrh na zmenu programoveho rozpoctu a zmenu plánu tvorby a použitia fondov_2023

05_Navrh na zmenu programoveho rozpoctu a zmenu plánu tvorby a použitia fondov_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,23 kB

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1Q_2023

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1Q_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,47 kB

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1Q_2023

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1Q_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,85 kB

07_Navrh planu kontrolnej cinnosti II_2023

07_Navrh planu kontrolnej cinnosti II_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 937,92 kB

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,07 kB

08a_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra - ZS Bieloruská

08a_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra - ZS Bieloruská.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB

08b_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra_Kontrola VO_Kosenie verejnej zelene

08b_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra_Kontrola VO_Kosenie verejnej zelene.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB

09_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ

09_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 79,5 kB

09_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ

09_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o zásadách hospodárenia s majetkom MČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,32 kB

10_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o cenovej regulácii nájomného

10_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o cenovej regulácii nájomného.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81,5 kB

10_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o cenovej regulácii nájomného

10_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN o cenovej regulácii nájomného.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,03 kB

11_Návrh - Zásady Hospodárenia s majetkom 2023

11_Návrh - Zásady Hospodárenia s majetkom 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 109,02 kB

11_Návrh - Zásady Hospodárenia s majetkom 2023

11_Návrh - Zásady Hospodárenia s majetkom 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,27 kB

12_VZN č. xx 2023 - návrh o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi 2023

12_VZN č. xx 2023 - návrh o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi 2023 do zastupiteľstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 185,5 kB

12_VZN č. xx 2023 - návrh o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi 2023

12_VZN č. xx 2023 - návrh o príspevku mnohodetným rodinám a rodinám s ŤZP deťmi 2023 do zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,63 kB

12a_VZN Hlavného mesta o nájme bytov_prezentacia_MC

12a_VZN Hlavného mesta o nájme bytov_prezentacia_MC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,73 kB

13_VZN č. xx 2023 - návrh o vyhradených plochách pre voľby do NR SR 2023

13_VZN č. xx 2023 - návrh o vyhradených plochách pre voľby do NR SR 2023.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 93 kB

13_VZN č. xx 2023 - návrh o vyhradených plochách pre voľby do NR SR 2023

13_VZN č. xx 2023 - návrh o vyhradených plochách pre voľby do NR SR 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,39 kB

14_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár

14_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

14_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár

14_VZN č. xx 2023 - návrh o zrušeni VZN ktorým sa určujú pravidla nájmov v Dome kultúry Vetvár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,17 kB

15_Prevádzkový poriadok DK Vetvár

15_Prevádzkový poriadok DK Vetvár.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 210,38 kB

15_Prevádzkový poriadok DK Vetvár

15_Prevádzkový poriadok DK Vetvár.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,2 kB

16_Návrh VZN hl. mesta BA o nájme bytov - stanovisko MČ BA-BP

16_Návrh VZN hl. mesta BA o nájme bytov - stanovisko MČ BA-BP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 263,5 kB

16_Návrh VZN hl. mesta BA o nájme bytov - stanovisko MČ BA-BP

16_Návrh VZN hl. mesta BA o nájme bytov - stanovisko MČ BA-BP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 446,65 kB

17_Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu mládeže a športu MC BA-Podunajske Biskupice_2023

17_Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu mládeže a športu MC BA-Podunajske Biskupice_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 60,17 kB

17_Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu mládeže a športu MC BA-Podunajske Biskupice_2023

17_Návrh - Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií na podporu mládeže a športu MC BA-Podunajske Biskupice_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,23 kB

17a_Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12021

17a_Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12021.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,7 kB

17a_Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12021

17a_Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,72 kB

17b_Čestné vyhlásenie_Príloha

17b_Čestné vyhlásenie_Príloha.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 7,55 kB

17b_Čestné vyhlásenie_Príloha

17b_Čestné vyhlásenie_Príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,24 kB

18_Návrh nájmu OVS - zdravotné stredisko_Učiteľská

18_Návrh nájmu OVS - zdravotné stredisko_Učiteľská.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 61,93 kB

18_Návrh nájmu OVS - zdravotné stredisko_Učiteľská

18_Návrh nájmu OVS - zdravotné stredisko_Učiteľská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,83 kB

18a_Návrh zmluvy o nájme Nebytový priestor_Učiteľská

18a_Návrh zmluvy o nájme Nebytový priestor_Učiteľská.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB

18a_Návrh zmluvy o nájme Nebytový priestor_Učiteľská

18a_Návrh zmluvy o nájme Nebytový priestor_Učiteľská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,66 kB

19_ Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_Popradská ul

19_ Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_Popradská ul.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,92 kB

19_ Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_Popradská ul

19_ Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_Popradská ul.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,79 kB

19a_Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_žiadosť_LV_katastr mapa

19a_Návrh na predĺženie doby nájmu_Poláková A_žiadosť_LV_katastr mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB

20_ Návrh nájmu pozemku_Michna_letná terasa_2023_Podunajská

20_ Návrh nájmu pozemku_Michna_letná terasa_2023_Podunajská.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,32 kB

20_ Návrh nájmu pozemku_Michna_letná terasa_2023_Podunajská

20_ Návrh nájmu pozemku_Michna_letná terasa_2023_Podunajská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,86 kB

20a_Návrh nájmu pozemku_Michna P_žiadosť_katastr. mapa_Podunajská

20a_Návrh nájmu pozemku_Michna P_žiadosť_katastr. mapa_Podunajská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,98 kB

21_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_Požiarnická ul

21_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_Požiarnická ul.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,06 kB

21_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_Požiarnická ul

21_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_Požiarnická ul.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,54 kB

21a_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_LV_katastrálna mapa

21a_Návrh nájmu pozemku_Kirth E_LV_katastrálna mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,71 kB

22_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_parc_č_2875-1_Devätinova

22_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_parc_č_2875-1_Devätinova.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 57,66 kB

22_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_parc_č_2875-1_Devätinova

22_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_parc_č_2875-1_Devätinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,3 kB

22a_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_prílohy_Devätinova

22a_Návrh na predaj pozemku_Jurík R_prílohy_Devätinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,16 kB

23_Návrh podmienok OVS na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_byt

23_Návrh podmienok OVS na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_byt.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 56,02 kB

23_Návrh podmienok OVS na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_byt

23_Návrh podmienok OVS na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_byt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,16 kB

23a_Návrh na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_Súťažné podmienky

23a_Návrh na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_Súťažné podmienky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 35,79 kB

23a_Návrh na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_Súťažné podmienky

23a_Návrh na prevod vlastníckeho práva_OVS Stavbárska_Súťažné podmienky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,8 kB

23b_Zmluva o prevode_OVS Stavbárska

23b_Zmluva o prevode_OVS Stavbárska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,47 kB

23b_Zmluva o prevode_OVS Stavbárska

23b_Zmluva o prevode_OVS Stavbárska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,21 kB

23c_OVS Stavbárska_LV č. 3491

23c_OVS Stavbárska_LV č. 3491.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,64 kB

23d_OVS Stavbárska_Mapka

23d_OVS Stavbárska_Mapka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,93 kB

24_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Ford Fiesta

24_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Ford Fiesta.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 59,7 kB

24_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Ford Fiesta

24_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Ford Fiesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,28 kB

24a_ZnaleckyPosudok_43-2023_Ford Fiesta

24a_ZnaleckyPosudok_43-2023_Ford Fiesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,78 kB

25_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Škoda Octavia

25_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Škoda Octavia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 59,15 kB

25_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Škoda Octavia

25_Návrh - predaja osobného motorového vozidla_Škoda Octavia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,76 kB

25a_ZnaleckyPosudok_43-2023_Škoda Octavia

25a_ZnaleckyPosudok_43-2023_Škoda Octavia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,78 kB

26_Knižničný a výpožičný poriadok miestnej knižnice 2023 - máj

26_Knižničný a výpožičný poriadok miestnej knižnice 2023 - máj.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 77,83 kB

26_Knižničný a výpožičný poriadok miestnej knižnice 2023 - máj

26_Knižničný a výpožičný poriadok miestnej knižnice 2023 - máj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,08 kB

27_Informatívna správa o opatrovateľskej službe_ 2022

27_Informatívna správa o opatrovateľskej službe_ 2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 125 kB

27_Informatívna správa o opatrovateľskej službe_ 2022

27_Informatívna správa o opatrovateľskej službe_ 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,13 kB

28_Informatívna správa o výsledku OVS_ZŠ-MŠ Alapiskola és Óvoda

28_Informatívna správa o výsledku OVS_ZŠ-MŠ Alapiskola és Óvoda.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

28_Informatívna správa o výsledku OVS_ZŠ-MŠ Alapiskola és Óvoda

28_Informatívna správa o výsledku OVS_ZŠ-MŠ Alapiskola és Óvoda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,69 kB

29_Informatívna správa - Počet Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 2023-2024

29_Informatívna správa - Počet Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 2023-2024.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83 kB

29_Informatívna správa - Počet Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 2023-2024

29_Informatívna správa - Počet Žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ 2023-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,48 kB

30_Informatívna spárva - Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ 2023

30_Informatívna spárva - Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ 2023.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 89 kB

30_Informatívna spárva - Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ 2023

30_Informatívna spárva - Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,03 kB

32a_Návrh zámeru nájmu stavby DK Vesna

32a_Návrh zameru najmu_Kultúrny dom VESNA.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,38 kB

32a_Návrh zámeru nájmu stavby DK Vesna

32a_Návrh zameru najmu_Kultúrny dom VESNA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,21 kB

32_DK VESNA_list vlastníctva

32a_DK VESNA_list_vlastnictva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,26 kB

32a_DK VESNA_Katastrálna mapa 847755_543-5.pdf

32a_DK VESNA_Katastrálna mapa_847755_543-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Dátum vloženia: 22. 6. 2023 15:42
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 7. 2023 8:25
Autor: Miroslava Kapinajová