Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiál MiZ dňa 25.04.2023

logo MiUBAPB

Materiály

Prílohy

Oznámenie

202304_Oznamenie_MiZ_25042023_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,36 kB

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_25_04_2023_Rozne_14a14b_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,75 kB

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_25_04_2023_Rozne_14a14b_vr.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,72 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 14.02.2023 a 21.03.2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 25_04_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,83 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 14.02.2023 a 21.03.2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ 25_04_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 74,15 kB

05_Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

05_Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní - úprava uznesenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,54 kB

05_Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

05_Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní - úprava uznesenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,88 kB

05_Odporúčanie Magistrátu na hranice zón MČ Podunajské Biskupice

05_Navrh VZN_hranice zón MČ PB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,32 kB

05_Návrh zmeny VZN 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

05_Návrh zmeny VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,03 kB

06_Žiadosť o predĺženie nájmu parcela č. 2441

06_Nagyová_žiadosť, katastr. mapa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 531,8 kB

08_Znalecky Posudok_č.74/2023

08_Znalecky Posudok 74_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB

09_Nákup techniky spoločnosťou Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

09_Nakup techniky_vozidiel Bytový Podnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,58 kB

09_Nákup techniky spoločnosťou Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

09_Nakup techniky_vozidiel Bytový Podnik.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,25 kB

10_Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v Bytovom podniku Podunajské Biskupice

10_Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v Bytovom podniku Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,37 kB

10_Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v Bytovom podniku Podunajské Biskupice

10_Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa v Bytovom podniku Podunajské Biskupice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36 kB

10_Prehlásenie o vzdaní sa funkcie konateľa

10_VybKonanie_Prehlasenie_VzdanieFunkcie_BytovýPodnikPodBiskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,93 kB

11_Návrh Voľba člena Dozornej rady Bytového podniku Podunajské Biskupice s. r. o.

11_Návrh_Voľba člena_Dozorná rada Bytový Podnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,68 kB

11_Návrh Voľba člena Dozornej rady Bytového podniku Podunajské Biskupice s. r. o.

11_Návrh_Voľba člena_Dozorná rada Bytový Podnik.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 38,87 kB

14_Informačná správa o činnosti matričného úradu za rok 2022

14_Informačná správa o činnosti Matričného Úradu za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,09 kB

14_Informačná správa o činnosti matričného úradu za rok 2022

14_Informačná správa o činnosti Matričného Úradu za rok 2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 156,07 kB

14a_Informatívna správa o obnove vozového parku

14a_Informatívna správa o obnove vozového parku_MZ 25.4.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,84 kB

14a_Informatívna správa o obnove vozového parku

14a_Informatívna správa o obnove vozového parku_MZ 25.4.2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28 kB

14b_Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

14b_Návrh na určenie platu starostu_MiZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,94 kB

14b_Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

14b_Návrh na určenie platu starostu_MiZ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,37 kB
Dátum vloženia: 20. 4. 2023 15:50
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2023 12:00
Autor: Miroslava Kapinajová