Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiál MiZ 26.09.2023

logo MU Pod. Biskupice

Materiály

Prílohy

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_20230926_vr.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 48,47 kB

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_20230926_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,79 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.06.2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ_27062023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 105,37 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 27.06.2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ_27062023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,67 kB

03_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2023 Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 26.09.2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Brat

03_Návrh VZN č_ 2023 o miestnych daniach za psa užívanie verejného priestranstva predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 198,5 kB

03_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2023 Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 26.09.2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Brat

03_Návrh VZN č_ 2023 o miestnych daniach za psa užívanie verejného priestranstva predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území MČ Bratislava-PB.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,14 kB

04_Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami

04_Návrh Dodatku_2 k Zmluve o združení_1-1996_HlMestoBA_MC.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,99 kB

04_Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami

04_Návrh Dodatku_2 k Zmluve o združení_1-1996_HlMestoBA_MC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,11 kB

04a_Žiadosť o zaujatie stanoviska MiZ k návrhu Dodatku č. 2 k Zmluve o združení č. 1/1996

04a_Návrh Dodatku_2 k Zmluve o združení_1-1996_HLMestoBA_MC_Žiadosť_Príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

05_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na zimné obdobie 2023/2024

05_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III a IV triedy na zimné obdobie 2023-2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 74,77 kB

05_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na zimné obdobie 2023/2024

05_Návrh Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III a IV triedy na zimné obdobie 2023-2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,81 kB

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1 polrok 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 161,27 kB

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023

06_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 1 polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,22 kB

07_Návrh Memorandum o spolupráci

07_Návrh Memorandum o spolupraci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,15 kB

07_Návrh Memorandum o spolupráci

07_Návrh Memorandum o spolupraci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,67 kB

08_PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU KULTÚRY VETVÁR

08_PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU KULTÚRY VETVÁR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 68,19 kB

08_PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU KULTÚRY VETVÁR

08_PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU KULTÚRY VETVÁR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,08 kB

09_Návrh Zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

09_Návrh Zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,06 kB

09_Návrh Zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

09_Návrh Zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,64 kB

10_Návrh Schválenie audítora obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

10_Návrh Schválenie audítora obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,69 kB

10_Návrh Schválenie audítora obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.

10_Návrh Schválenie audítora obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,88 kB

11_Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023

11_Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,44 kB

11_Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023

11_Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,85 kB

12_NÁVRH nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií a umelej inteligencie- Skyro v priestoroch ZŠ Biskupická 21, na dobu 15 rokov v prospech: Skyro, n.o., IČO: 53378385, Palackého 14, 81102 Bratislava ako prípad prípad hodný osob

12_Návrh nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií umelej inteligencie- Skyro no v priestoroch ZŠ Biskupická 21.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 43,98 kB

12_NÁVRH nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií a umelej inteligencie- Skyro v priestoroch ZŠ Biskupická 21, na dobu 15 rokov v prospech: Skyro, n.o., IČO: 53378385, Palackého 14, 81102 Bratislava ako prípad prípad hodný

12_Návrh nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií umelej inteligencie- Skyro no v priestoroch ZŠ Biskupická 21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,69 kB

12a_Návrh nájmu nebytových priestorov – Záujem o prenájom priestorov na Základnej škole Biskupická 21 zriadovateľovi strednej - Priloha

12a_Návrh nájmu nebytových priestorov – Záujem o prenájom priestorov na Základnej škole Biskupická 21 zriadovateľovi strednej_Priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,78 kB

13a_Návrh zámeru nájmu časti pozemkov s parc. č. 5543/1 o výmere 4,38m2 na trhovisku Latorická OVS - Príloha

13a_OVS poz. reg. C parc. č. 5543-1 - trhovisko Latorická.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1013,52 kB

13b_Návrh zámeru nájmu časti pozemkov parc. č. 5407/7 o výmere 4,38m2 na trhovisku Bieloruská - Príloha

13b_OVS poz. reg. C parc. č. 5407-7 - trhovisko Bieloruská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

13c_Návrh zámeru nájmu časti pozemkov parciel reg. „C“ s parc. č. 5478/23 o výmere 2,68m2 na Korytnickej ul. - Príloha

13c_OVS poz. reg.C parc. č. 5478-23 - Korytnická ul..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 900,75 kB

16_Zrušenie uznesenia č. 81/2022-2026 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 27.06.2023

16_Zrušenie uznesenia č. 81-2022-2026_MiZ_27062023 .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,39 kB

16_Zrušenie uznesenia č. 81/2022-2026 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice zo dňa 27.06.2023

16_Zrušenie uznesenia č. 81-2022-2026_MiZ_27062023 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,75 kB

17_NÁVRH na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb

17_Návrh na predĺženie platnosti KPSS.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 120,5 kB

17_NÁVRH na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb

17_Návrh na predĺženie platnosti KPSS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,63 kB

18_NÁKUP kosiacej techniky

18_Nakup kosiacej techniky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,94 kB

18_NÁKUP kosiacej techniky

18_Nakup kosiacej techniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,18 kB

19_NÁKUP obytno-technických kontajnerov

19_Nakup obytno-technických kontajnerov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,66 kB

19_NÁKUP obytno-technických kontajnerov

19_Nakup obytno-technických kontajnerov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,07 kB
Dátum vloženia: 21. 9. 2023 8:03
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2023 10:57
Autor: Miroslava Kapinajová