Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Materiál MiZ 12.12.2023

logo MU Pod. Biskupice

Materiály

Prílohy

Oznámenie

202312_Oznamenie_MiZ_04122023_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,05 kB

01_Návrh programu

01_Návrh programu_MiZ_20231212_vr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,79 kB

02_Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice dňa 26.09.2023 a 24.10.2023

02_Informačná správa o plnení uznesení zo zasadnutia MiZ_12122023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,26 kB

03_Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2024–2026

03_Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice na obdobie rokov 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

03_Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice-STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA_Priloha

03_Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Podunajské Biskupice-STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA_Priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,9 kB

04_Návrh na siedmu zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2023

04_Návrh na siedmu zmenu programového rozpočtu a zmenu plánu tvorby a použitia mimorozpočtových fondov MČ Bratislava-PodBiskupice na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,56 kB

05_Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

05_Zásady hospodárenia s majetkom MČ Bratislava - Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy MČ Bratislava Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,24 kB

06_Návrh na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

06_NAVRH na udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,68 kB

07_Návrh Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I. polrok 2024

07_Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I_polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,46 kB

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,34 kB

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra-BYTOVY PODNIK_Príloha

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra-BYTOVY PODNIK_Príloha.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 716,33 kB

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra-ZS Podzahradna_Príloha

08_Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra-ZS Podzahradna_Príloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,65 kB

12_Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice

12_Zasady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v MČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,33 kB

13_Informatívna správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2023

13_Informatívna správa o plnení rozpočtu MČ PB za 3Q2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,08 kB

14_Návrh na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice

14_Návrh na Odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie MČ Bratislava-Podunajske Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,7 kB

15_Návrh schválenia použitia prostriedkov z kapitálového fondu

15_Návrh Schválenia použitia prostriedkov z kapitálového fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,45 kB

16_Návrh na predaj pozemku parc-č-2797-2_záhrada_Vencelová_Prílohy

16_Návrh na predaj pozemku parc-č-2797-2_záhrada_Vencelová_Prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,92 kB

18_Návrh predĺženia doby nájmu pozemkov a nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na ďalšie dva roky

18_Návrh predĺženia doby nájmu pozemkov a nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu_2roky_61-91_30091991.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 167,07 kB

19_Návrh zmena prevádzkového poriadku športového areálu TRYSKÁČ

19_Návrh_zmena Prevádzkového poriadku Športového areálu Tryskáč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,54 kB

20_Návrh Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice

20_Návrh_Rokovaci-poriadok-MC Bratislava-Podunasjke Biskupice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,14 kB

21_Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2024

21_Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva_MČ Bratislava-Podunajské Biskupice_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,22 kB

22_Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na rok 2024

22_Určenie sobášnych dní, obradnej miestnosti a doby pri uzatváraní manželstva na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,8 kB

23_Návrh Informatívna správa o plánovaných kultúrnych podujatiach na rok 2024

23_Návrh Informatívna správa o plánovaných kultúrnych podujatiach na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,23 kB

24_Návrh Voľba člena komisie školstva

24_Návrh_Voľba člena komisie školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,88 kB

25_Informatívna správa o počtoch žiakov základných škôl a údaje o počtoch detí materských škôl podľa stavu k 15.09.2023

25_Návrh_Informatívna správa o počtoch žiakov ZŠ a MŠ_15092023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,22 kB
Dátum vloženia: 7. 12. 2023 9:12
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2023 15:12
Autor: Miroslava Kapinajová