Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Jesenná deratizácia 2022

Jesenná deratizácia 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, fyzické osoby - občanov na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2022 do 30.11.2022.

Jesenná deratizácia 2022

Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby-občania, fyzické osobypodnikatelia, právnické osoby i obce. Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat – a z toho dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie. Aby sa premnoženiu hlodavcov predišlo – a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia – je potrebné pravidelne a celoplošne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov. Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia – vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami, určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne najprv v určených jarných (jarná fáza) a potom v určených jesenných (jesenná fáza) mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má za cieľ zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva obce, fyzické osoby-podnikateľov, právnické osoby, fyzické osobyobčanov na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2022 do 30.11.2022. Podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Prílohy

Jesenná deratizácia 2022

Oznam - jesenná deratizácia 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,82 kB
Dátum vloženia: 3. 10. 2022 8:38
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2022 8:45
Autor: Mgr. Boris Kir

Miestny úrad

Mobilná aplikácia

Aplikácia SOM Podunajské Biskupice

Sused Slovnaft

Sused Slovnaft