Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Abecedný zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (MČ Bratislava-Podunajské Biskupice)

Mgr. Jana AXAMITOVÁ

referát pokladničných operácií a pokladňa - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Denisa BINDEROVÁ

knihovníčka - Oddelenie kultúry a športu, Latorická 4, Bratislava
Telefón: 02/45248129

Ing. Marián BLAHO

referent dopravy a miestnych komunikácii - Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva, Žiacka 2, Bratislava (Poschodie: 1. )
Telefón: 02/40207245
E-mail: marian.blaho@mupb.sk

Andrej BOJCZÚN

elektrikár, údržbár - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava

Mgr. Ján BORČIN

referent marketingu, reklamy, styk s verejnosťou a médiami - Referát médií a PR, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )
Telefón: 02/40209202
E-mail: jan.borcin@mupb.sk

Mgr. Katarína BOTLOVÁ

referent školstva - Oddelenie školstva, Žiacka 2, Bratislava (Poschodie: 1. )

Zuzana DEÁKOVÁ

referát poľn. a odpadov - Oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva, Žiacka 2, Bratislava (Poschodie: 1. )

Bc. Dáša DINKOVÁ

referent VO - Oddelenie verejného obstarávania, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )
Telefón: 02/40209205
E-mail: dasa.dinkova@mupb.sk

Pavel DROZD

sekretár kancelárie starostu - Kancelária prednostu, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )
Telefón: 02/40209207
E-mail: pavel.drozd@mupb.sk

Robert DURANSKÝ

správca trhoviska - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava

Mgr. Eva ELEXOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Alžbeta FRÖHLICHOVÁ

upratovačka - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava

Ing. Jana GOGOVÁ

referát stavebného poriadku - Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby, Žiacka 2, Bratislava
Telefón: 02/40207221
E-mail: jana.gogova@mupb.sk

Mgr. Lucia GRECOVÁ

Referent organizačného oddelenia - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )

Silvia GYURCSIOVÁ

sekretariát - Sekretariát, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Milan HALMA

pracovník verejnoprospešných prác - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava

RNDr. Alena HELDOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Iveta HORVÁTHOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Mgr. Lenka HRICKOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Ing. Boris HURBANIČ

Prednosta - Prednosta miestneho úradu, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )
Telefón: 02/40209207
Mobil: 0918879685
E-mail: prednosta@mupb.sk

Štefan JALKÓCZY

    Štefan JALKÓCZY zriadenec športový areál Tryskáč - Oddelenie kultúry a športu
Mobil: 0905549337

Katarína JALKÓCZYOVÁ

    Katarína JALKÓCZYOVÁ informátor, spojovateľ - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava
Telefón: 02/40209201

Mgr. Adriana KALMÁROVÁ

Referent organizačného oddelenia - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Miroslava KAPINAJOVÁ

Vedúca oddelenia - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Mgr. Stanislav KOIŠ

referent športu - Oddelenie kultúry a športu, Žiacka 2, Bratislava

Mgr. Ján KOMARA

Miestny kontrolór - Miestny kontrolór, Žiacka 2, Bratislava (Poschodie: 1. )

Iveta KOPANICKÁ

knihovníčka - Oddelenie kultúry a športu, Biskupická 1, Bratislava
Telefón: 02/45241091

Gertrúda KOVÁCSOVÁ

referát daní, poplatkov a evidencia majetku MČ - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Anna KOVÁČOVÁ

referát výstavby a stavebno-správny - Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby, Žiacka 2, Bratislava

Mgr. Silvia KOVÁČOVÁ

referent rozpočtu - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Katarína KRŠKOVÁ

sekretariát - Sekretariát, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Mgr. Katarína KŠIŇANOVÁ

referát nehnuteľného majetku a poplatkov za rozvoj - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Ing. Roman LAMOŠ, MBA

    Ing. Roman LAMOŠ, MBA Starosta mestskej časti - MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )
Starosta mestskej časti - Starosta mestskej časti, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1 )
Telefón: 02/40209202
E-mail: starosta@mupb.sk

JUDr. Ing. Roland MARSCHAL

referát personalistiky, práce a miezd - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Ing. Karina MATÚŠOVÁ

Oddelenie strategického rozvoja a investičný - Oddelenie strategického rozvoja, investičné, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Mgr. Radomíra MIKIČOVÁ

matrikárka a referentka EPO - Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: prízemie )

Simona MOKRANOVÁ

referent evidencie pobytu obyvateľov - Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: prízemie )

Mgr. Zuzana Mravcová

referent školstva - Oddelenie školstva, Žiacka 2, Bratislava

Mgr. Monika NAGYOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Mgr. Mária Nezvalová

referát daní, poplatkov - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Vlasta PAVLAČKOVÁ

referát správy majetku a podnikateľských činnosti - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava
tajomníčka - Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu

Ing. Karol PINTER

vedúci oddelenia - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava
Telefón: 02/40209214
E-mail: karol.pinter@mupb.sk

Miroslava PODSTUPKOVÁ

knihovníčka - Oddelenie kultúry a športu, Latorická 4, Bratislava
Telefón: 02/45248129

Tibor POÓR

    Tibor POÓR vedúci referátu údržby a správy objektov - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava
Telefón: 02/40209213
E-mail: tibor.poor@mupb.sk

PhDr. Lucia Roninová

Oddelenie strategického rozvoja, investičné - Oddelenie strategického rozvoja, investičné

Renáta RUSŇÁKOVÁ

referát rozpočtu školstva - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Mgr. Svetlana Síthová

vedúca oddelenia školstva - Oddelenie školstva, Žiacka 2, Bratislava

Monika SZÁSZOVÁ

referent osvedčovacej agendy (overovanie podpisov a fotokópií) - Matričný úrad a evidencia pobytu obyvateľov, Trojičné námestie 11, Bratislava

Ing. arch. Ján ŠILINGER

vedúci oddelenia územného plánu, stavebného poriadku a výstavby - Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby, Žiacka 2, Bratislava
Telefón: 02/40207226
E-mail: jan.silinger@mupb.sk

Hana ŠTOFIK ZIMMERMANN

referent kultúry a športu - Oddelenie kultúry a športu, Žiacka 2, Bratislava

Jana Takáčová

referent účtovníctva - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava

Ing. Daniela TOMOVIČOVÁ

referent VO - Oddelenie verejného obstarávania, Trojičné námestie 11, Bratislava (Poschodie: 1. )

Mgr. Jana VARGOVÁ

člen - odborníci z radov obyvateľov - Komisia školstva

Gabriela VYHLÍDALOVÁ

upratovačka - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava