Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice

Abecedný zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (MČ Bratislava-Podunajské Biskupice)

Vlasta PAVLAČKOVÁ

referát správy majetku a podnikateľských činnosti - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava
tajomníčka - Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu

Ing. Karol PINTER

vedúci oddelenia - Oddelenie ekonomické a správy majetku, Trojičné námestie 11, Bratislava
Telefón: 02/40209214
E-mail: karol.pinter@mupb.sk

Miroslava PODSTUPKOVÁ

knihovníčka - Oddelenie kultúry a športu, Latorická 4, Bratislava
Telefón: 02/45248129

Tibor POÓR

    Tibor POÓR vedúci referátu údržby a správy objektov - Oddelenie organizačné, Trojičné námestie 11, Bratislava
Telefón: 02/40209213
E-mail: tibor.poor@mupb.sk